2011-11-09

Skörda vatten från luften. Ny Teknik 20111109

Vattenskördaren är döpt till Airdrop Irrigation och grävs ner i jorden. Via ett rör som sticker upp ovanför marken sugs luft ner med hjälp av en solcellsdriven turbin. Luften leds in i en spiral av kopparrör där den kyls ner då den omgivande jorden har lägre temperatur. Tack vare nedkylningen kondenseras vattenångan i luften till rent vatten som droppar ner i en tank. Därifrån leds vattnet vidare i perforerade rör som bevattnar grödan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar